O programie

Program Czyste Powietrze skierowany jest do osób fizycznych, które są:
– właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
– wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Terminy ikona

Terminy

  • Realizacja programu: lata 2018-2029
  • Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
  • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie tj. przed 15.05.2020r.

Nabór ikona

Nabór wniosków

  • Prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli wnioski są oceniane na bieżąco.
  • Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) oraz są przyjmowane przez gminy, które przystąpiły do realizacji programu.
  • Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania są zamieszczone na stronach internetowych właściwych wfośigw.

Portal Beneficjenta

Więcej o programie można znaleźć na Portalu Beneficjenta  (https://wfosigw.wroclaw.pl/)