Pliki do pobrania

Wymagana dokumentacja w Programie Czyste Powietrze obowiązująca od 15 maja 2020 roku

 1. Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 15 maja 2020 roku (format PDF)
  1. Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową (format PDF)
  2. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania ( format PDF)
  3. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania (format PDF)

   

 2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze (format PDF) wraz z załącznikami:
  1. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (wersja poglądowa – w celu wypełnienia proszę się zalogować i pobrać interaktywny ” -Formularz Wniosku-„) – 15.02.2021 r.
  2. Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (format PDF)15.02.2021 r.
  3. Ogłoszenie o zmianie Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (format PDF)

   

 3. Wnioski o płatność – aktualizacja 25.01.2021 r.
  1. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (format PDF)
  2. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (formularz PDF)
  3. Instrukcja – Jak wypełnić wniosek o płatność w programie priorytetowym „Czyste Powietrze” (formularz PDF)
  4. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – formularz online dostępny pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl
  5. Instrukcja – jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze” (format PDF) – formularz online
  6. Załączniki do instrukcji wypełniania wniosków o płatność: