Uchwały antysmogowe dla województwa dolnośląskiego

Z dniem 1 lipca 2018 r. na obszarze województwa dolnośląskiego weszły w życie przepisy uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2017 r., tj.:

  • uchwała nr XLI/1405/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Wrocław ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2017 r., poz. 5153);
  • uchwała nr XLI/1406/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2017 r., poz. 5154);
  • uchwała nr XLI/1407/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2017 r., poz. 5155) – uchwała obowiązująca na terenie Gminy Męcinka.

Ograniczenia i zakazy określone w uchwale dotyczą wszystkich użytkowników (zarówno osób fizycznych jak i prawnych) urządzeń o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych, czyli użytkowników w szczególności:
–  pieców,
– kominków,
– kotłów, w tym kotłów wchodzących w skład systemów zawierających kotły na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne.

Zgodnie z zapisami uchwały, wszystkie instalacje grzewcze na paliwa stałe (piece, kotły, kominki, etc.) uruchomione po 1 lipca 2018 r. będą musiały spełniać wymogi ekoprojektu pod kątem emisji cząstek stałych (PM).

W przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (tj. pieców i kominków) emisja pyłu nie może przekraczać górnych granicznych wielkości:

  • 20 mg/m3 emisji pyłu (PM) dla pieców/kominków z zamkniętą komora spalania wykorzystujących pelet,
  • 40 mg/m3 emisji pyłu (PM) dla pieców/kominków z zamkniętą komora spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet i dla kuchenek,
  • 50 mg/m3 emisji pyłu (PM) dla pieców/kominków z otwartą komorą spalania.

W przypadku kotłów emisja pyłu nie może przekraczać granicznych wielkości:

  • 40 mg/m3 emisji pyłu (PM) dla kotłów z automatycznym podawaniem paliwa,
  • 60 mg/m3 emisji pyłu (PM) dla kotłów z ręcznym podawaniem paliwa.

Wprowadzenie uchwały antysmogowej ma na celu poprawę jakości powietrza i warunków życia mieszkańców poprzez wyeliminowanie źródeł zanieczyszczeń z sektora komunalno-bytowego, tj. przestarzałych instalacji grzewczych w przyjętym harmonogramie czasowym i stosowanie dobrej jakości paliw o określonych parametrach.

Link do uchwał antysmogowych: https://czystezasady.pl