Dane o programie Czyste Powietrze stan na 30.09.2022

miniatura

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 88

Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 72

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – zakończonych: 39

Kwota wypłaconej dotacji (zadania zakończone): 520834,5